Bangladesh Jewelers Samity (BAJUS) har beslutat att höja guldpriserna med Tk2 333 per bhori på den lokala marknaden för att gälla från och med idag (lördag).

BAJUS offentliggjorde informationen i ett cirkulär undertecknat av dess president Enamul Haque Khan och generalsekreterare Dilip Kumar Agarwala på fredagen (12 november).

Från och med nu kommer priset på 22-karats bhori (11,664 g) guld att öka med 2 333 Tk och kommer att kosta 74 300 Tk.
Priset på 21-karats guld kommer att kosta Tk71 150 per bhori medan 18-karats guld kommer att finnas tillgängligt för Tk62,402 och guld som förvärvats på traditionellt sätt kommer att kosta Tk52,080.

By Eklund