Japans export har snappat upp sju månaders tvåsiffrig tillväxt när krisen i leveranskedjan drabbade bilindustrin, rapporterade BBC.

Exporten ökade med 9,4 % under året till oktober, den minsta ökningen på åtta månader och lägre än prognoserna.

Transporter av bilar drabbades särskilt hårt, en minskning med nästan 37 % från samma tidpunkt 2020.
Nedgången visar hur sårbar Japans exportberoende ekonomi är för flaskhalsar i leveranskedjan.

Försörjningskedjans problem har påverkat ekonomier runt om i världen i år då företag kämpar för att säkra de varor de behöver för att driva sina verksamheter.

Biltillverkarna har drabbats särskilt hårt av leveransproblem, särskilt bristen på datorchips.

By Eklund